lista-nagrod

Wyświetlanie listy nagród

Użytkownik sprawdzarki korzystając z karty stałego klienta może uzyskać pełną listę nagród przewidzianych w systemie lojalnościowym. Występują trzy metody wyświetlania listy nagród, zależne od konfiguracji:

  • Lista wszystkich nagród.
  • Lista wszystkich nagród z zaznaczeniem, które nagrody klient może już otrzymać– czyli zgromadził wystarczającą ilość punktów.
  • Lista tylko tych nagród, które może otrzymać.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search