scroll-tekstowy

Przewijany pasek tekstowy SCROLL

Weryfikator cen WeriOn ma możliwość wyświetlania w dolnej części ekranu przewijającego się paska z informacjami tekstowymi, podobnego do spotykanych w telewizyjnych kanałach informacyjnych. Urządzenie umożliwia wprowadzenie maksymalnie dziesięciu wiadomości tekstowych, które będą prezentowane klientom kolejno lub losowo. Każda z takich informacji może pomieścić 2300 znaków i może być wyświetlana przez indywidualnie ustalony czas.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search