karta-stalego-klienta

Sprawdzanie karty stałego klienta

Sprawdzarka cen WeriOn umożliwia sprawdzenie liczby punktów zgromadzonych przez klientów w systemie lojalnościowym. Można również prezentować klientowi poszerzone informacje o koncie w systemie lojalnościowym wykorzystując pola opcjonalne:

  • Nazwa, Imię, Nazwisko – dane osobowe użytkownika karty.
  • Rabat – rabat udzielany klientowi na podstawie karty klienta.
  • Data Ważności – termin ważności karty systemu lojalnościowego.

Każda informacja na ekranie może być wyświetlona dowolną czcionką w różnych rozmiarach i kolorach.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search