WeriOn

WeriOn to innowacyjne rozwiązanie dla punktów handlowych, które poszukują niezawodnego narzędzia do efektywnego zarządzania informacją o towarze i wspomagającego aktywną komunikację z klientem.

System składa się z dwóch elementów: multimedialnego weryfikatora cen i oprogramowania do konfiguracji i zarządzania informacją wyświetlaną na ekranie.

Jak to działa
Aplikacja WeriOn Serwer instalowana jest na serwerze w sklepie lub w innej placówce, w której pracuje sprawdzarka WeriOn, umożliwiając połączenie z bazą danych aplikacji magazynowo – handlowej lub innymi bazami danych indywidualnie przygotowanymi przez klienta. W ten sposób informacja o produkcie pobierana jest bezpośrednio z bazy danych, a następnie wyświetlana klientowi na urządzeniu WeriOn. Dodatkowo system umożliwia pobieranie danych także z innych źródeł dostępnych przez Internet np. bezpośrednio ze strony www.

Oprogramowanie
Oprogramowanie składa się z wielu modułów. Moduł podstawowy umożliwia konfigurację weryfikatora, pracę urządzenia jako sprawdzarka cen, wyszukiwanie towaru wg nazwy, wyświetlanie dodatkowych informacji o produktach (wraz ze zdjęciem), prezentację składu surowcowego towaru (np. mięso, pieczywo) z automatycznym wyróżnieniem alergenów oraz głosową prezentację cen. Moduły dodatkowe zapewniają zarządzanie elementami takimi jak multimedia (wideo, zdjęcia, muzyka), gazetka reklamowa, pasek informacyjny czy system lojalnościowy.

Efektywne wyświetlanie
Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym pozwala nie tylko wyświetlić reklamy i informacje o produkcie, ale także w intuicyjny sposób wyszukać produkt według kodu lub nazwy towaru.

Prezentacja głosowa cen
Poza możliwością odczytania ceny z ekranu, weryfikator pozwala także na dźwiękową prezentację informacji o produkcie. Klient nie tylko zobaczy, ale także usłyszy cenę skanowanego towaru. Udogodnieniem jest możliwość zmiany poziomu głośności, której samodzielnie można dokonać na urządzeniu obsługa sklepu.

Swoboda komunikacji
WeriOn umożliwia korzystanie z dwóch interfejsów sieciowych: Ethernet lub WiFi. Pozwala to na łatwe przejście z połączenia kablowego na bezprzewodowe, jeśli miejsce instalacji urządzenia będzie tego wymagać.