WeriOn

WeriOn to innowacyjne rozwiązanie dla punktów handlowych, które poszukują niezawodnego narzędzia do efektywnego zarządzania informacją o towarze i wspomagającego aktywną komunikację z klientem.

System składa się z dwóch elementów: multimedialnego weryfikatora cen i oprogramowania do konfiguracji i zarządzania informacją wyświetlaną na ekranie.

Jak to działa
Aplikacja WeriOn Serwer instalowana jest na serwerze w sklepie lub w innej placówce, w której pracuje sprawdzarka WeriOn, umożliwiając połączenie z bazą danych aplikacji magazynowo – handlowej lub innymi bazami danych indywidualnie przygotowanymi przez klienta. W ten sposób informacja o produkcie pobierana jest bezpośrednio z bazy danych, a następnie wyświetlana klientowi na urządzeniu WeriOn. Dodatkowo system umożliwia pobieranie danych także z innych źródeł dostępnych przez Internet np. bezpośrednio ze strony www.

Oprogramowanie
Oprogramowanie składa się z wielu modułów. Moduł podstawowy umożliwia konfigurację weryfikatora, pracę urządzenia jako sprawdzarka cen, wyszukiwanie towaru wg nazwy, wyświetlanie dodatkowych informacji o produktach (wraz ze zdjęciem), prezentację składu surowcowego towaru (np. mięso, pieczywo) z automatycznym wyróżnieniem alergenów oraz głosową prezentację cen. Moduły dodatkowe zapewniają zarządzanie elementami takimi jak multimedia (wideo, zdjęcia, muzyka), gazetka reklamowa, pasek informacyjny czy system lojalnościowy.

Efektywne wyświetlanie
Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym pozwala nie tylko wyświetlić reklamy i informacje o produkcie, ale także w intuicyjny sposób wyszukać produkt według kodu lub nazwy towaru.

Prezentacja głosowa cen
Poza możliwością odczytania ceny z ekranu, weryfikator pozwala także na dźwiękową prezentację informacji o produkcie. Klient nie tylko zobaczy, ale także usłyszy cenę skanowanego towaru. Udogodnieniem jest możliwość zmiany poziomu głośności, której samodzielnie można dokonać na urządzeniu obsługa sklepu.

Swoboda komunikacji
WeriOn umożliwia korzystanie z dwóch interfejsów sieciowych: Ethernet lub WiFi. Pozwala to na łatwe przejście z połączenia kablowego na bezprzewodowe, jeśli miejsce instalacji urządzenia będzie tego wymagać.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search