system-lojalnosciowy

System lojalnościowy

Sprawdzanie karty stałego klienta. Weryfikator cen umożliwia odczyt liczby punktów zgromadzonych przez klientów w systemie lojalnościowym. Można również prezentować klientowi poszerzone informacje o koncie w systemie lojalnościowym wykorzystując pola opcjonalne:

  • nazwa, imię, nazwisko – dane osobowe użytkownika karty,
  • rabat – rabat udzielany klientowi na podstawie karty klienta,
  • data ważności – termin ważności karty systemu lojalnościowego.

Wyświetlanie listy nagród. Użytkownik sprawdzarki korzystając z karty stałego klienta może uzyskać pełną listę nagród przewidzianych w systemie lojalnościowym. Występują trzy metody wyświetlania listy nagród, zależne od konfiguracji:

  • lista wszystkich nagród,
  • lista wszystkich nagród z zaznaczeniem, które nagrody klient może już odebrać – czyli zgromadził wystarczającą ilość punktów,
  • lista tylko tych nagród, które może odebrać.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search