reklamy-obrazki-video

Reklamy, obrazki i video

Multimedialna sprawdzarka cen WeriOn jest idealnym nośnikiem reklamy. Wyświetla różne reklamy z zależności od stoiska na którym została zamontowana. Reklama może być w różnej formie:

  1. Filmy – w różnych znanych formatach jak MP3, AVI czy 3GP w dowolnej rozdzielczości automatycznie dopasowywując do wielkości ekranu.
  2. Zdjęcia – w różnych znanych formatach jak JPEG, PNG czy GIF w dowolnej rozdzielczości. Zdjęcia są automatycznie przeskalowane do ekranu sprawdzarki z jednym z trzech trybów:
    • do środka – zdjęcie pomniejszone proporcjonalnie, pokazane w całości
    • przytnij – zdjęcie przeskalowane proporcjonalnie, wypełniające całą powierzchnię ekranu
    • rozciągaj – zdjęcie przeskalowane bez zachowania proporcji, wypełniające całą powierzchnię ekranu
  3. Zestawy zdjęć z muzyką – bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania, łatwo można zrobić prezentacje zawierające zdjęcia i muzykę. Każde zdjęcie może mieć określny czas jego wyświetlania.

Nie ma ograniczenia co do ilości i wielkości wyświetlanych zdjęć i zestawów.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search