Automatyczne oznaczanie alergenów

 w Aktualności

Udostępnianie składu towarów takich jak wędliny i pieczywo jest obowiązkiem ustawowym od połowy 2014 roku. WeriOn jest bardzo pomocny w tej materii, gdyż potrafi automatycznie pobierać informacje z kartoteki programu magazynowego i dodatkowo automatycznie oznacza alergeny.

skladnikiPrzykład ekranu wyświetlającego składniki towaru wykorzystujący funkcję Automatycznego oznaczania alergenów

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search